Terug

Samenwerken om hergebruik van vinyl te stimuleren met het oog op een circulaire toekomst

Corporate
Persbericht

Flexibel vinyl is een bijzonder sterke materiaalsoort, weinig andere materialen zijn zo veelzijdig, duurzaam, betrouwbaar en toch zo flexibel. Het is evenwel moeilijk gebleken om gerecycleerd materiaal te verwerken in flexibele vinyltoepassingen. Daarom is het DISSOLV-project gestart. Het doel van dit project is om het aantal gerecyclede componenten in flexibele vinyltoepassingen te verhogen door een aantal nieuwe componenten, zoals PVC-hars, polyestervezels, fillers en weekmakers, te vervangen door gerecyclede materialen.

Het interregionale project heeft een looptijd van 36 maanden en is een samenwerking tussen de Vlaamse industriële partners Beaulieu International Group (B.I.G.), INEOS Inovyn, SIOEN industries, Empire Carpets en ExxonMobil Chemical Europe, de Waalse industriële partner INEOS Inovyn en de kennispartner Centexbel, een Belgisch wetenschappelijk en technisch centrum voor de textiel- en kunststofindustrie. Dit innovatieproject wordt gefaciliteerd door Catalisti, de Vlaamse cluster voor innovatie in de chemische en kunststofindustrie, en ondersteund door VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap) en SPW Recherche. Het volgt het 'triple helix'-model van samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheid. Dit initiatief maakt deel uit van het BEL-COO programma, opgericht door de Belgische overheid, dat tot doel heeft gezamenlijke onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten tussen Belgische bedrijven in verschillende regio's, zoals Vlaanderen, Wallonië en Brussel, te vergemakkelijken en zo uiteindelijk de samenwerking te stimuleren en de onderzoekskosten te verlagen.

Specifiek onderzoekt DISSOLV een nieuw ontbindingsproces voor het verwerken van flexibel PVC-composietafval na gebruik, zoals vinyl vloerbedekkingen, gecoat textiel en de achterkant van tapijten, tot verjongd PVC en niet-PVC recyclaten (bijv. polyester, vulstoffen en weekmakers). Elke partij brengt unieke kennis en expertise in het project. Drie bedrijven zullen toepassingen, formulering en procestechnologie evalueren met als doel het hergebruik van verjongd PVC-recyclaat in nieuwe of bestaande toepassingen. Beaulieu International Group zal zich richten op vinyltoepassingen in de vloerbekleding, SIOEN op met PVC gecoat textiel en Empire Carpets International op vloermatten. Anderzijds zal INEOS Inovyn, met zijn dochteronderneming INOVYN Manufacturing Belgium (IMB), een prototype ontwikkelen en installeren in Wallonië om een nieuwe technologie voor ontbindingsextractie te valideren voor het scheiden van PVC-hars, polyester en weekmakers uit flexibel vinylafval na gebruik. Daarnaast brengt ExxonMobil Chemical Europe expertise in op vlak van industriële verwerking van weekmakers en de formulering van flexibel PVC in het recyclageproject. Ten slotte steunt Centexbel de algemene innovatie bij Belgische bedrijven.

Banner Dissolv