Duurzaamheid

Als familiebedrijf met een lange traditie geloven we in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ons betekent dat investeren op lange termijn, en werken en handelen op een economisch duurzame manier.
We willen internationaal groeien, dat staat buiten kijf. Innovatie moet deel uitmaken van onze ambitie. Daarom investeren we in de ontwikkeling van nieuwe producten die nog beter inspelen op de behoeften van onze klanten, en dat op een duurzame manier.
Terwijl we ons bedrijf uitbouwen en aansturen, gaan we heel serieus om met onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, het milieu en de maatschappij waarin we actief zijn. Wereldwijd voldoen we aan de wettelijke regelgeving in alle landen waar we werken. Bovendien gaan we proactief op zoek naar oplossingen, zodat we als bedrijf klaar zijn voor nieuwe milieu-evoluties.

Betere Wereld

Innovatie is cruciaal voor Beaulieu International Group. In de eerste plaats zijn we op zoek naar betere oplossingen die nog gerichter inspelen op de noden van onze klanten en die tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld.

HR-Beleid

De bedrijfsstrategie van Beaulieu International Group wordt ondersteund door een strategisch hr-model. Respect voor medewerkers en hun rechten is een basisprincipe binnen Beaulieu International Group, op alle locaties waar de groep actief is. Zo is kinderarbeid in elk bedrijf binnen Beaulieu International Group, in welk land dan ook, strikt verboden, en uiteraard geldt die vereiste ook voor alle leveranciers. Beaulieu International Group organiseert regelmatig overleg met zijn stakeholders over zijn socio-economische situatie en respecteert alle nationale en internationale conventies rond de tewerkstelling van personeel. Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter het succes van onze organisatie.

Beaulieu International Group stelt mensen van verschillende nationaliteiten en met diverse vaardigheden en competenties tewerk in productievestigingen, verkoopkantoren en distributiecentra in heel Europa, Azië, Rusland en Noord- en Zuid-Amerika. Beaulieu International Group is een lerende organisatie, wat nog onderstreept wordt door zijn uitgebreide opleidingsaanbod op de werkplek. We weten dat elke medewerker een meerwaarde betekent voor de organisatie. Onze medewerkers overal ter wereld hebben allemaal een passie voor hun job, zowel in productiefuncties als ondersteunende functies. Het spreekt voor zich dat we dat enthousiasme en de diversiteit van onze mensen koesteren, en dat we initiatief en betrokkenheid sterk aanmoedigen.

Veiligheid

Veiligheid is een prioriteit binnen Beaulieu International Group. Dagelijks zetten we ons in om ervoor te zorgen dat alle medewerkers ongedeerd thuiskomen na hun werkdag. Daarom streven we naar een schone en risicoloze arbeidsomgeving, waar veiligheid en gezondheid integraal deel uitmaken van ons dagelijkse werk. 

We doen al het mogelijke om potentiële risico’s op het werk uit te sluiten en te voldoen aan de wettelijke vereisten op dit gebied. Waar mogelijk leggen we de lat nog hoger. We erkennen dat onze medewerkers professionals zijn die vaak met hoogtechnologische en geautomatiseerde apparatuur werken. Het is dan ook belangrijk alle veiligheidsmaatregelen op te volgen en alle risicobeoordelingen zorgvuldig uit te voeren, zodat we de passende preventieve maatregelen kunnen nemen om eventuele risico’s tot een minimum te beperken.

Samenleving

Beaulieu International Group wil bruggen bouwen tussen school en werk. 

Het bedrijf is ervan overtuigd dat praktische ervaring een belangrijke springplank is naar een carrière. Elk jaar geven we studenten dan ook de kans om binnen de groep een eerste werkervaring op te doen.  

We dragen ook bij aan diverse regionale liefdadigheidsprogramma’s en laten onze staalboeken in beschutte werkplaatsen maken.

Planeet

B.I.G. levert concrete inspanningen om de impact van zijn processen en producten op de omgeving tot een minimum te beperken.  

B.I.G. legt zich erop toe zijn impact op het milieu tijdens het hele proces van ontwerp, productie en logistiek te beperken, en ontwikkelt recyclingoplossingen voor de verschillende business units. 

Een goed en efficiënt energiebeheer is voor de groep een hele uitdaging, omdat de meeste van onze productieprocessen erg veel energie verbruiken, in het bijzonder de extrusie- en droogprocessen. Het is nu geïntegreerd in onze bedrijfswerking en wordt voortdurend opgevolgd.

We zijn steeds op zoek naar milieuvriendelijke oplossingen voor ons afvalbeheer, zodat we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. We monitoren het waterverbruik nauwgezet en gebruiken waar mogelijk gerecycleerd water. Zo hebben we onze oude vorkliften systematisch vervangen door elektrisch aangedreven modellen en zijn we actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor ons transport (trein, boot enz.) om onze impact op het milieu te verkleinen.